• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت


    کانون بازنشستگان
 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی کانون بازنشستگان

  ورود به سیستم

  اخبار کانون
  دسته بندي اخبار 
  اطلاعیه رفاهی 
  اطلاعیه رفاهی کانون بازنشستگان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
  کد خبر : ۸۳۹۱۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ 
  ۲۰:۳۰
  فرم عضویت 
  فرم عضویت در شرکت تولیدی - توزیعی فرآروده های کشاورزی پارس خوراک سلامت شاغلین و بازنشستگان
  کد خبر : ۸۳۵۵۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ 
  ۲۰:۳۰
  اطلاعیه مهم + فوری + مهم 
  فراخوان عضویت در شرکت تولیدی توزیعی پارس خوراک سلامت
  کد خبر : ۸۳۳۳۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ 
  ۲۰:۳۰

  6.1.4.0
  گروه دورانV6.1.4.0